PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Ilość pozycji:   203
<<  <  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21  >  >>

Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Centrum Nutri-Bio-Chemicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Przedmiotem projektu było wyposażenie w sprzęt aparaturowy Centrum Nutri-Bio-Chemicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM) w Olsztynie.

Więcej

Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia ogólnodostępnej oferty badawczej UWM w Olsztynie.

Przedmiotem projektu było utworzenie specjalistycznych laboratoriów na Wydziale Nauk Technicznych, Matematyki i Informatyki, Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Więcej

Wzmocnienie potencjału innowacyjnego i rozwój klastra stolarki otworowej w Polsce Wschodniej

Głównym celem projektu jest rozwój klastra stolarki otworowej w Polsce Wschodniej.

Więcej

Wzmocnienie potencjału innowacyjnego i rozwój klastra stolarki otworowej w Polsce Wschodniej – kontynuacja działań

Głównym celem projektu był rozwój klastra stolarki otworowej w Polsce Wschodniej poprzez poprawę jego potencjału handlowo – marketingowego. W projekcie uczestniczyło 18 przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego.

Więcej

Wzrost potencjału badawczo-rozwojowego Wydziałów Chemii i Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie

Realizacja projektu umożliwiła pozyskanie specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej i unowocześnienie wyposażenia laboratoriów.

Więcej

Wzrost potencjału laboratoriów Centrum Badań i Transferu Technologii PWSZ w Zamościu poprzez kompleksowe doposażenie w nowoczesną aparaturę badawczą

Zakres projektu obejmował przeprowadzenie kompleksowych działań o charakterze infrastrukturalnym i doposażeniowym, ukierunkowanych na wzrost potencjału laboratoriów Centrum Badań i Transferu Technologii PWSZ w Zamościu (CeBiTT).

Więcej

Zachodnia obwodnica Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59

Przedmiotem projektu była budowa obwodnicy Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59 Giżycko – Ryn – Mrągowo – Nawiady – Rozogi. Inwestycja poprowadzona została po nowym śladzie w stosunku do istniejącego przebiegu drogi nr 59.

Więcej

Zakup aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych w Olsztynie

Przedmiotem projektu był zakup aparatury badawczo-naukowej, utworzenie bazy laboratoriów oraz utworzenie Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych.

Więcej

Zapewnienie rozwoju innowacji poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury oraz stworzenie bazy dla klastra producentów lotniczych i centrów badawczo-rozwojowych w Regionalnym Parku Przemysłowym Świdnik

Celem projektu była poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej – rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych. Realizacja projektu pozwoliła na budowę nowego obiektu wielofunkcyjnego, modernizację obiektu na pomieszczenia dla firm i produkcji lekkiej, rewitalizację infrastruktury drogowej i technicznej.

Więcej

Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie

Głównym celem projektu była poprawa komfortu podróży komunikacją miejską i efektywności funkcjonowania transportu publicznego w Lublinie. W ramach projektu zakupiono nowy tabor, wprowadzono system zarządzania ruchem oraz zrealizowano inwestycje w infrastrukturę.

Więcej

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj