PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Ilość pozycji:   203
<<  <  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21  >  >>

Stworzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w firmie Olimp Laboratories Sp. z o.o.

W ramach wieloletniej strategii rozwoju prac badawczych Spółka Olimp oddała do użytku Ośrodek Badawczo-Rozwojowy jeden z najbardziej innowacyjnych projektów w Europie w branży suplementów diety i farmaceutyków.

Więcej

Stworzenie w spółce Odlewnie Polskie S.A. Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Komponentów Odlewniczych "OBRKO"

Celem projektu “OBRKO” było stworzenie infrastruktury zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie Odlewnie Polskie w Starachowicach umożliwiającej prowadzenie badań i wdrażania ich wyników w zakresie: innowacyjnych technologii odlewniczych, nowoczesnych metod oczyszczania i szlifowania odlewów; nowoczesnego projektowania technologii odlewniczej.

Więcej

Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej

Głównym zadaniem było nawiązanie współpracy pomiędzy gminami z województw lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego oraz wspólna promocja regionu oparta o walory turystyki kulturowej. Liderem projektu była Gmina Spiczyn, natomiast partnerami: Gmina Cieszanów i Horyniec Zdrój w powiecie lubaczowskim, Gmina Zagnańsk i Regionalne Centrum Naukowo –Technologiczne w Kielcach z powiatu kieleckiego i Gmina Wólka powiat lubelski.

Więcej

Środowiskowe Laboratorium Energii Odnawialnej

Przedmiotem projektu było kompleksowe wyposażenie Środowiskowego Laboratorium Energii Odnawialnej w niezbędną infrastrukturę badawczą, pozwalającą na prowadzenie kompleksowych badań w obszarze wytwarzania i przetwarzania biomasy na cele energetyczne.

Więcej

Świętokrzysko - Podkarpacki Klaster Energetyczny

Celem Klastra jest zbudowanie platformy współpracy ponadregionalnej z zakresu szeroko rozumianej energii odnawialnej, a w szczególności promocji, wdrażania i upowszechniania celów nowej polityki energetycznej UE na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. Nadrzędnym celem działań Klastra jest zwiększenie konkurencyjności energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz jej urynkowienie.

Więcej

Świętokrzysko- Podkarpacki Klaster Energetyczny - Kontynuacja

Celem przedsięwzięcia była kontynuacja działalności Świętokrzysko- Podkarpackiego Klastra Energetycznego, jako platformy współpracy ponadregionalnej z zakresu szeroko rozumianego poszanowania energii, a w szczególności: promocja, wdrażanie i upowszechnianie celów nowej polityki energetycznej Unii Europejskiej dotyczącej efektywnego wykorzystywania energii.

Więcej

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

Głównym celem projektu było podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu podkarpackiego oraz pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości poprzez zapewnienie warunków do prowadzenia nowoczesnej działalności, zwiększenie innowacyjności lokalnej gospodarki oraz świadczenie usług infrastrukturalnych i doradczych

Więcej

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja

W pięciu województwach Polski Wschodniej powstaje ponadregionalna trasa rowerowa o łącznej długości niemal 2000 kilometrów. Celem realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja” było wypromowanie tego nowatorskiego w skali kraju przedsięwzięcia.

Więcej

Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych

Projekt polegał na kompleksowej modernizacji bazy edukacyjno - badawczej nauk technicznych i informatycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Więcej

Uruchomienie kompleksu naukowo-dydaktycznego ZALESIE – Regionalne centra innowacji i transferu technologii produkcji, przetwarzania oraz marketingu w sektorze rolno-spożywczym

W ramach projektu została stworzona baza dydaktyczna na potrzeby Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego dla nowo powstałych kierunków studiów: Architektura krajobrazu, Biologia, Ochrona środowiska, Rolnictwo, Technologia żywności i żywienie człowieka.

Więcej

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj