PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Ilość pozycji:   203
<<  <  10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  >  >>

Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego - III etap PPNT

Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS obejmuje obecnie ponad 166 ha, podzielonych na 3 strefy inwestycyjne, które w całości zostały włączone do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec. Jest to jeden z najszybciej rozwijających się Parków w Polsce Południowo-Wschodniej.

Więcej

Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) - II etap

18 listopada 2015 roku w siedzibie Inkubatora Technologicznego posumowano projekt pn. „Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) - II etap", dzięki któremu na Podkarpaciu powstało kilka inwestycji kluczowych dla rozwoju regionalnej gospodarki.

Więcej

Rozbudowa potencjału badawczego Puławskiego Parku Naukowo - Technologicznego

Głównym celem projektu była poprawa wizerunku i przyspieszenie rozwoju gospodarczego regionu poprzez zapewnienie warunków do prowadzenia działalności opartej na wiedzy. Jego osiągnięcie możliwe było dzięki poszerzeniu oferty Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, poprzez doposażenie w aparaturę naukową służącą do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Prowadzone w PPNT badania dotyczą nowoczesnych rozwiązań w przemyśle chemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym, medycznym i materiałowym.

Więcej

Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności

Bezpośrednim celem projektu było podniesienie jakości kształcenia oraz zwiększenie zakresu i jakości badań prowadzonych w dziedzinie technologii, jakości, bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

Więcej

Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie

Przedmiotem projektu była rozbudowa i wyposażenie zespołów budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie zlokalizowanych przy Rynku 1 (Etap I) oraz przy ulicy Dmochowskiego (Etap II).

Więcej

Rozszerzenie zaplecza wspierania biznesu o Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości dla małych firm (MInP) oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Mieleckiego Parku Przemysłowego

6 listopada 2015 roku oficjalnie otwarto Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości dla Małych Firm (MinP). Obiekt powstał na obszarze przemysłowym należącym do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu.

Więcej

Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej

Projekt pn: Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej realizowany był w partnerstwie 5 gmin, które charakteryzowały podobne problemy związane z realizacją samorządowych zadań w gminach wiejskich otaczających pierścieniem duże miasta.

Więcej

Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego

W grudniu 2015 roku zakończył się projekt „Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego” mający na celu rozszerzenie oferty parku o nową przestrzeń dla przedsiębiorców i inwestorów.

Więcej

Rozwój infrastruktury Uczelni wraz z halą laboratoryjną do nowoczesnego przetwórstwa rolno - spożywczego

Celem głównym projektu było zwiększenie roli i prestiżu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski wschodniej poprzez stymulowanie wzrostu konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

Więcej

Rozwój klastra Dolina Ekologicznej Żywności

Celem głównym projektu była budowa ponadregionalnej platformy współpracy w zakresie rozwoju i promowania ekologicznych produktów żywnościowych. Klaster Doliny Ekologicznej zrzesza firmy, producentów żywności, instytucje i organizacje wspierające rozwój rolnictwa ekologicznego z regionu Polski Wschodniej.

Więcej

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj