PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Ilość pozycji:   203
<<  <  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19  >  >>

Rozbudowa i doposażenie Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Projekt realizowany przez Politechnikę Rzeszowską miał na celu rozbudowę infrastruktury Ośrodka Kształcenia Lotniczego oraz doposażenie go w niezbędny sprzęt spełniający obowiązujące wymogi bezpieczeństwa.

Więcej

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, służącej do kształcenia kadr nowoczesnej gospodarki, ze szczególnym nastawieniem na nowoczesne technologie informatyczne.

W ramach realizacji projektu wybudowano nowy obiekt dydaktyczny i zmodernizowano istniejące, wybudowano i wyposażono 17 nowoczesnych laboratoriów w Instytucie Politechnicznym i Informatyki Stosowanej, wyposażono studio multimedialne, wybudowano i wyposażono 14 nowoczesnych sal dydaktycznych.

Więcej

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Białostockiej

Specjalistyczna aparatura to, obok dobrze wykształconej kadry, warunek konkurencyjności uczelni. Aby prowadzone badania były na najwyższym poziomie, niezbędne są inwestycje w nowoczesny sprzęt, który nie będzie odbiegał od światowych standardów oraz komfortowe warunki pracy. Z tego założenia wyszły władze Politechniki Białostockiej rozpoczynając projekt modernizacji infrastruktury Uczelni.

Więcej

Rozbudowa i modernizacja potencjału edukacyjnego i badawczego Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

Celem projektu było przekształcenie wydziału w nowoczesny ośrodek edukacyjno-naukowy, kształcący kadrę inżynierską i prowadzący badania, spełniający europejskie standardy wyposażenia edukacyjnego i badawczego.

Więcej

Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - II etap budowy Campusu Uniwersyteckiego

Przedmiotem Projektu była rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktyczno-naukowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Nowe obiekty o łącznej powierzchni ponad 18 260 m2 powstały przy ul. Świętokrzyskiej, gdzie docelowo przeniesione mają być wszystkie jednostki uczelni. W nowych budynkach mieści się Wydział Matematyczno-Przyrodniczy oraz jednostki międzywydziałowe - Biblioteka Główna i Centrum Języków Obcych.

Więcej

Rozbudowa infrastruktury i doposażenie laboratoriów Centrum Doskonałości "AGROPHYSICS"

W latach 2008-2011 Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk (IA PAN) zrealizował projekt pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury i doposażenie laboratoriów Centrum Doskonałości AGROPHYSCIS”.

Więcej

Rozbudowa infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej

Przedmiotem projektu było wyposażenie laboratoriów Politechniki Rzeszowskiej w najnowocześniejszy sprzęt badawczy, dzięki któremu kadra naukowa może realizować badania na wysokim światowym poziomie. W aparaturę badawczą zostały doposażone laboratoria na czterech wydziałach Politechniki Rzeszowskiej.

Więcej

Rozbudowa infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej - etap II

Przedmiotem Projektu była rozbudowa istniejącej infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej. Poprzez wykonanie prac remontowo – budowlanych i wyposażenie w nowoczesną aparaturę i urządzenia laboratoryjne, zwiększył się zakres wykonywanych dotąd prac naukowo-badawczych.

Więcej

Rozbudowa infrastruktury naukowo-badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełniającej kryteria Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

Ośrodek Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie powstał w 2015 roku i jest jedną z najnowocześniejszych w Polsce jednostek o charakterze eksperymentalno- hodowlanym. Działalność Ośrodka umożliwia przeprowadzanie wyspecjalizowanych badań naukowych na zwierzętach laboratoryjnych.

Więcej

Rozbudowa infrastruktury zaplecza badawczo-rozwojowego Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik Spółka Akcyjna wraz z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry

Projekt Rozbudowa infrastruktury zaplecza badawczo-rozwojowego Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL Świdnik" S.A. wraz z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry” obejmował modernizacją zaplecza badawczo-rozwojowego w celu umożliwienia prowadzenia zaawansowanych prac B+R na światowym poziomie i zwiększenia udziału firmy w budowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA).

Więcej

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj