PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Ilość pozycji:   203
<<  <  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18  >  >>

Realizacja II etapu budowy Regionalnego Centrum Targowo-Wystawienniczego w Lublinie

Głównym celem projektu było zwiększenie powierzchni wystawienniczej i poprawa jej standardu. Targi Lublin są liczącym się ośrodkiem wystawienniczym w kraju. Pozycję tę udało się wypracować, pomimo stosunkowo niewielkiej przestrzeni, jaką Spółka posiadała do 2012 roku (na tle pozostałych członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego (PIPT), posiadających własną powierzchnię wystawienniczą).

Więcej

Regionalne Centrum Badań środowiska, rolnictwa i technologii innowacyjnych EKO-AGRO-TECH

Celem głównym projektu była poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych oraz podwyższenie standardów kształcenia na poziomie studiów wyższych.

Więcej

Regionalne Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne i Biblioteczno-Administracyjne Politechniki Rzeszowskiej

Celem projektu było utworzenie i wyposażenie obiektu w nowoczesną aparaturę badawczo-naukową służącą zarówno do celów dydaktycznych, jak i do badań.

Więcej

Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej

Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej, to projekt, którego celem jest zapewnienie warunków i bazy do rozwoju przedsiębiorczości, kadry naukowej oraz studentów. Zakłada on przede wszystkim osiągnięcie poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez zwiększenie potencjału do przeprowadzenia badań generujących wdrażanie przedsięwzięć innowacyjnych i ich transferu do gospodarki.

Więcej

Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej.

Projekt, realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, ma na celu wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Polski Wschodniej poprzez udostępnienie środków w formie instrumentów zwrotnych tj. pożyczki i produkty gwarancyjne. Pozwoliło to na stworzenie szybszego i mniej zbiurokratyzowanego mechanizmu finansowania działalności rozwojowej firm. Dodatkowo, dzięki systemowi rewolwingu środki trafiają do znacznie większej grupy przedsiębiorstw niż w systemie dotacyjnym – spłacany kapitał wraca do BGK i jest ponownie wykorzystywany na pożyczki bądź gwarancje dla kolejnych firm.

Więcej

Rozbudowa bazy dydaktycznej - campusu PWSW w Przemyślu

Głównym celem projektu było stworzenie nowoczesnej bazy i warunków kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Więcej

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 Iłża – Konopnica na odcinku Konopnica – Kamień

Projekt wpłynie na poprawę dostępności regionu i bezpieczeństwa ruchu w regionie poprzez usprawnienie powiązań z krajowym i regionalnym systemem transportowym.

Więcej

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik-Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik-Staszów)

Głównym celem projektu było zapewnienie możliwie najkrótszego połączenie pomiędzy województwami świętokrzyskim i podkarpackim a docelowo połączenie drogi ekspresowej S-7 z autostradą A-4

Więcej

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek

Celem inwestycji było dostosowanie stanu technicznego sieci drogowej do obecnego obciążenia ruchem, poprawa bezpieczeństwa ruchu i komfortu jazdy, a także redukcja negatywnego oddziaływania na środowisko.

Więcej

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 43+750 do km 70+643,25

Realizowana rozbudowa drogi wpłynie na usprawnienie połączeń komunikacyjnych między województwami lubelskim i podkarpackim, jak również poprawi dostępność do sieci dróg krajowych, tj. do drogi krajowej Nr 74.

Więcej

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj