PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Ilość pozycji:   203
<<  <  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17  >  >>

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 875 na odcinku Mielec – Kolbuszowa łącznie z budową obwodnicy Kolbuszowej

Inwestycja swoim zakresem obejmowała przebudowę istniejącego odcinka drogi polegającą na poprawie stanu technicznego nawierzchni, ujednoliceniu szerokości jezdni, wykonaniu poboczy bitumicznych, zatok autobusowych oraz poprawie geometrii skrzyżowań z drogami bocznymi.

Więcej

Przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 835 i 858 w Biłgoraju

Łączna długość przebudowywanych ulic wynosi 4502 m. Powstały drogi jedno jezdniowe, projektowana prędkość Vp=60 km/h , kategoria ruchu KR 3. Szerokość jezdni wynosi od 7,00 m do 12,5m.

Więcej

Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku

Projekt budowy Trasy Generalskiej wpłynął pozytywnie na zwiększenie płynności ruchu drogowego w tym tranzytowego oraz lepszą dostępność do sieci dróg krajowych i regionalnych biegnących w granicach miasta.

Więcej

Przebudowa ul. Gen. St. Maczka w Białymstoku

Przedmiotem projektu była przebudowa ul. Gen. St. Maczka. Na odcinku prowadzącym od skrzyżowania z ulicami Gen. F. Kleeberga i Produkcyjną do skrzyżowania z Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego powstało ponad 4 km dwujezdniowej ulicy posiadającej po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Więcej

Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku

Funkcja i znaczenie ul. Gen. Wł. Andersa w układzie drogowym Białegostoku i województwa podlaskiego oraz rola, jaką pełni miasto w regionie sprawiają, że głównym celem Projektu „Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku” była poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych regionu północno-wschodniej Polski z krajowym i międzynarodowym układem transportowym.

Więcej

Przygotowanie infrastruktury terenów inwestycyjnych szansą dla rozwoju Łańcuta

Celem strategicznym projektu był wzrost atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej powiatu łańcuckiego, a w szczególności miasta Łańcuta poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych i wyposażenie ich w odpowiednią infrastrukturę techniczną niezbędną dla funkcjonowania innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie przedsiębiorstw.

Więcej

Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów-Dworzysko

Park Naukowo – Technologiczny Rzeszów – Dworzysko jest kluczowym dla rozwoju Podkarpacia przedsięwzięciem inwestycyjnym. W pobliżu funkcjonuje prężnie rozwijające się międzynarodowe lotnisko Rzeszów – Jasionka, niedaleko przebiega autostrada A4 i droga ekspresowa S19. Cały teren sąsiaduje z magistralą kolejową E30 Niemcy – Polska – Ukraina. Dla całego terenu obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, przeznaczający obszar pod działalność przemysłowo – usługową.

Więcej

Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie

Projekt związany jest z przygotowaniem terenów pod inwestycje dla przedsiębiorstw z zakresu produkcji i nowoczesnych usług. Całość zlokalizowana jest pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Kolejową z przeznaczeniem pod działalność usługową i przemysłową.

Więcej

RAZEM CIEPLEJ - Rozwój Warmińsko-Mazurskiego Klastra Ciepłowniczego

Głównym celem Projektu Razem Cieplej – Rozwój Warmińsko-Mazurskiego Klastra Ciepłowniczego – był rozwój powiązania kooperacyjnego, działającego obecnie na terenie trzech z pięciu województw Polski Wschodniej, oraz sukcesywne włączanie w struktury Klastra kolejnych podmiotów.

Więcej

Razem dla Polski Wschodniej

Celem projektu było stworzenie wspólnej polityki rozwoju 5 województw położonych na wschodzie kraju poprzez integrację gospodarki z sektorem publicznym, sektorem non – profit i środowiskami naukowymi oraz stworzenie stałych regionalnych powiązań między podmiotami, które są odpowiedzialne za politykę rozwoju regionalnego.

Więcej

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj