PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Ilość pozycji:   203
<<  <  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16  >  >>

Podniesienie konkurencyjności Przedsiębiorstw z Polski Wschodniej w ramach Wschodniego Klastra Obróbki Metali

Głównym celem projektu prowadzonego przez Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Lublinie było stworzenie firmom szans na podniesienie innowacyjności usług oraz dotarcie do nowych odbiorców.

Więcej

Ponadregionalna współpraca drogą do rozwoju Polski Wschodniej

Celem projektu było wykreowanie ponadregionalnej, trwałej współpracy na rzecz rozwoju regionu i wykorzystania jego potencjału gospodarczego, kulturowego i turystycznego. Projekt realizowany był w partnerstwie gmin: Żmudź i Dubienka (powiat Chełmski), Tyszowce (powiat Tomaszowski), Wielkie Oczy i Stary Dzików (powiat Lubaczowski).

Więcej

Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania

Strategicznym celem projektu jest poprawa funkcjonalności transportu miejskiego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze śródmieścia na północną obwodnicę miasta oraz uregulowanie parkowania w centrum Rzeszowa.

Więcej

Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III

Etap III projektu był kontynuacją inwestycji realizowanych w latach 2005-2007. Wszystkie zadania miały na celu usprawnienie poruszania się po mieście transportem publicznym.

Więcej

Poprawa jakości funkcjonowania transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap II

Głównym celem projektu było zwiększenie mobilności mieszkańców białostockiego obszaru metropolitalnego oraz poprawa funkcjonalności i efektywności ekonomicznej transportu miejskiego.

Więcej

Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej

Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej (KEC) został powołany jako odpowiedź na wyzwania rozwojowe stojące przed Polską północno-wschodnią, wśród których wymienić należy przede wszystkim: podnoszenie kompetencji informatycznych w regionie, przeciwdziałanie marginalizacji informacyjnej mieszkańców regionu, wzrost wykorzystywania środków teleinformatycznych w sektorze publicznym. Liderem projektu był Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.

Więcej

Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej

Promocja bezpośrednio odbywała się przede wszystkim poprzez uczestnictwo przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za rozwój gospodarczy regionów grup docelowych w targach, konferencjach, seminariach, wizytach studyjnych i wystawach. Zorganizowano także szereg wizyt studyjnych zagranicznych dziennikarzy.

Więcej

Promocja potencjału Polski Wschodniej - priorytetem współpracy międzyregionalnej

Potrzeba realizacji projektu pn. „Promocja potencjału Polski Wschodniej – priorytetem współpracy międzyregionalnej” wynikała z problemu głównego, jakim jest niewielka ilość inicjatyw podejmowanych pomiędzy regionami Polski Wschodniej. Nawiązanie współpracy jest skuteczną i efektywną formą, która pozwoli osiągnąć pożądany efekt w zakresie wzrostu gospodarczego.

Więcej

Przebudowa Centrum Innowacyjnych Technologii Nanobiomedycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Celem projektu był wzrost innowacyjności prowadzonych badań rozwojowych poprzez poprawę infrastruktury badawczej i informatycznej umożliwiającej inicjację nowoczesnych technologii medycznych, technik diagnostycznych i transfer wiedzy na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Więcej

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku granica województwa - Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki

Realizacja przebudowy drogi nr 645 poprawiła standard podróży, skrócił się czas podróży oraz zmniejszyły się koszty eksploatacji pojazdów. Poprawiło się bezpieczeństwo ruchu - jezdnia została poszerzona, wybudowane zostały chodniki, zatoki autobusowe czy oświetlenie. Na wjazdach do miejscowości powstały wyspy uspokajające ruch w terenie zabudowanym.

Więcej

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.pl



Formularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj