PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Ilość pozycji:   203
<<  <  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  >  >>

Obwodnica Ełku (etap III i IV) w ciągu drogi krajowej nr 16 i nr 65

Obwodnica zlokalizowana jest po stronie północnej Ełku. Całkowita długość w ramach III i IV etapu wynosi 4,8 km. Początek obwodnicy znajduje się ok. 300 m przed mostem pomiędzy jeziorami Ełk i Sunowo, natomiast koniec łączy się z II etapem obwodnicy Ełku.

Więcej

Obwodnica Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65

Celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa ruchu i komfortu jazdy poprzez wyprowadzenie poza zurbanizowany teren Olecka ruchu tranzytowego w kierunku przejścia granicznego w Gołdapi.

Więcej

Od COP-u do innowacji i rozwoju - Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli jako narzędzie rozwoju gospodarki i innowacji Polski Wschodniej

Głównym celem projektu było zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez kształtowanie klimatu innowacyjności i tworzenie warunków do efektywnego wspierania przedsiębiorstw zorientowanych na stosowanie nowoczesnych technologii i stymulowania współpracy ze środowiskiem naukowo - badawczym.

Więcej

Odlotowa Polska Wschodnia

Projekt realizowany był w partnerstwie trzech miast z Polski Wschodniej: Krosno (woj. podkarpackie), Ełk (woj. warmińsko-mazurskie) oraz Chełm (woj. lubelskie). Inicjatywa miała na celu zbudowanie trwałej platformy współpracy miast zainteresowanych tworzeniem wspólnej polityki rozwoju w oparciu o sektor lotniczy.

Więcej

Ośrodek do analiz zagrożeń cywilizacyjnych lub środowiskowych i sposobów przeciwdziałania

Celem projektu był rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz stworzenie warunków do integracji jednostek badawczych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku umożliwiającej prowadzenie wspólnych przedsięwzięć badawczych. Realizowany projekt dotyczy działalności dwóch Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: Wydziału Farmaceutycznego i Wydziału Lekarskiego.

Więcej

Platforma kooperacyjna Gminy Bełżec oraz Gminy i Miasta Ulanów szansą rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału turystycznego pomiędzy regionami Polski Wschodniej

Projekt miał charakter partnerski, w którym uczestniczyły Gmina i Miasto Ulanów ( woj. podkarpackie) oraz Gmina Bełżec (woj. lubelskie), pełniąca funkcję lidera. Głównym celem projektu było nawiązanie kooperacji pomiędzy partnerami oraz podjęcia wspólnych działań przyczyniających się do wzrostu zainteresowania ofertą turystyczną obu regionów.

Więcej

Platforma współpracy EGO S.A.

Celem projektu była budowa stałej i trwałej struktury współpracy w Polsce Północno – Wschodniej - Platformy Współpracy EGO SA na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego.

Więcej

Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Janów Lubelski

Przedmiotem projektu było kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Janowie lubelskim. Teren stanowi obszar przeznaczony pod produkcję, z dopuszczeniem lokalizacji usług komercyjnych. Jest położony w ciągu drogi krajowej nr 19 (przyszła trasa S19).

Więcej

Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego w podstrefie Łuków TSSE EURO-PARK WISŁOSAN

Celem głównym projektu był wzrost atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez wsparcie dla terenu inwestycyjnego podstrefy Łuków – Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK WISŁOSAN

Więcej

Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego w podstrefie Łuków TSSE EURO-PARK WISŁOSAN

Celem głównym (ogólnym) projektu jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez rozwój podstrefy Łuków w ramach Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK WISŁOSAN. Cel wpisuje się w realizację celu szczegółowego PO RPW (Stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy).

Więcej

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj