PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | WSZYSTKIE

Ilość pozycji:   7
 

z

Zachodnia obwodnica Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59

Przedmiotem projektu była budowa obwodnicy Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59 Giżycko – Ryn – Mrągowo – Nawiady – Rozogi. Inwestycja poprowadzona została po nowym śladzie w stosunku do istniejącego przebiegu drogi nr 59.

Więcej

Zakup aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych w Olsztynie

Przedmiotem projektu był zakup aparatury badawczo-naukowej, utworzenie bazy laboratoriów oraz utworzenie Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych.

Więcej

Zapewnienie rozwoju innowacji poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury oraz stworzenie bazy dla klastra producentów lotniczych i centrów badawczo-rozwojowych w Regionalnym Parku Przemysłowym Świdnik

Celem projektu była poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej – rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych. Realizacja projektu pozwoliła na budowę nowego obiektu wielofunkcyjnego, modernizację obiektu na pomieszczenia dla firm i produkcji lekkiej, rewitalizację infrastruktury drogowej i technicznej.

Więcej

Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie

Głównym celem projektu była poprawa komfortu podróży komunikacją miejską i efektywności funkcjonowania transportu publicznego w Lublinie. W ramach projektu zakupiono nowy tabor, wprowadzono system zarządzania ruchem oraz zrealizowano inwestycje w infrastrukturę.

Więcej

Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju kultury i turystyki Roztocza - etap II

Projekt zakładał pogłębienie długoterminowej współpracy Narola i Zwierzyńca na platformie rozwoju kultury i turystyki Roztocza poprzez wypracowanie skutecznych, strategicznych mechanizmów promocji obszaru oraz zwiększenie jego rozpoznawalności poprzez szeroką akcję promocyjną.

Więcej

Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju turystyki Roztocza

Celem projektu było wypracowanie skutecznych, strategicznych mechanizmów promocji obszaru oraz zwiększenie jego rozpoznawalności poprzez szeroką akcję promocyjną. Grupą docelową byli i są przede wszystkim samorządy i społeczność lokalna Partnerów (ze szczególnym uwzględnieniem sektora turystycznego) oraz pośrednio turyści i potencjalni inwestorzy z sektora turystycznego.

Więcej

Zwiększenie atrakcyjności Miasta Krosna poprzez kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje

Celem głównym Projektu było przyśpieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego regionu poprzez podniesienie konkurencyjności miasta Krosna, dzięki stymulowaniu rozwoju gospodarki opartej na nowoczesnych technologiach.

Więcej

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj