PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | WSZYSTKIE

Ilość pozycji:   18
1 | 2  >  

w

W kierunku aplikacyjności - doposażenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku

W ramach projektu zakupiono sprzęt laboratoryjny i aparaturę naukowo-badawczą, która pozwoliła rozwinąć zakres prowadzonych w Centrum badań naukowych oraz dostępności i efektywnego wykorzystania ich wyników przez podmioty gospodarcze.

Więcej

Wschodni Klaster Budowlany

Celem projektu było zbudowanie stałej platformy kooperacji pomiędzy przedsiębiorcami z branży budowlanej działającymi na terenie Polski Wschodniej.

Więcej

Wschodni Klaster Odlewniczy KOM-CAST

Projekt był odpowiedzią na zapotrzebowanie jednostek skupionych w ramach Stowarzyszenia Producentów Komponentów Odlewniczych oraz ich partnerów biznesowych. Głównym celem projektu była budowa stałej platformy kooperacji oraz podniesienie konkurencyjności firm działających w branży odlewniczej na terenie trzech województw Polski Wschodniej: podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

Więcej

Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury – rozbudowa i wyposażenie kompleksu dydaktyczno – naukowego Politechniki Lubelskiej dla kierunku Architektura i Urbanistyka

Przedsięwzięcie polegało na budowie, rozbudowie i wyposażeniu kompleksu dydaktyczno naukowego "Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury" Politechniki Lubelskiej dla kierunku Architektura i Urbanistyka. Celem inwestycji było stworzenie nowoczesnej bazy lokalowej wraz z jej wyposażeniem dla celów dydaktyczno-naukowych oraz utworzenie laboratoriów innowacyjnych technik informatycznych stosowanych w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym.

Więcej

Wsparcie dla tworzenia i rozwoju "Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR"

Celem projektu, przygotowanego przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową, było wsparcie i rozwój przedsiębiorstw branży budowlanej oraz branż pokrewnych, poprzez stworzenie platformy współpracy w postaci Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR.

Więcej

Wspólne działania promocyjne miast Tomaszów Lubelski i Horyniec- Zdrój szansą na dynamiczny rozwój gospodarczy Roztocza Środkowego i Wschodniego

Projekt ten miał na celu wzrost popularności turystycznej i gospodarczej oraz identyfikowalności regionu Tomaszowa Lubelskiego i Horyńca-Zdroju.

Więcej

Współpraca gminy Krasnobród, Solec - Zdrój i Rymanów w zakresie rozwoju kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych

Projekt „Współpraca gminy Krasnobród, Solec-Zdrój i Rymanów w zakresie rozwoju kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych” został pomyślany jako kontynuacja i uszczegółowienie współpracy gmin uzdrowiskowych realizujących w latach 2010 – 2011 projekt: Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej”

Więcej

Wyposażenie Centralnego Laboratorium Agroekologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Celem projektu było stworzenie i udostępnianie przedsiębiorcom oraz instytucjom naukowo–badawczym profesjonalnej infrastruktury do prowadzenia certyfikowanych prac badawczych i pomiarowych.

Więcej

Wyposażenie innowacyjnych laboratoriów prowadzących badania nad nowymi lekami stosowanymi w terapii chorób cywilizacyjnych i nowotworowych

Głównym celem Projektu było stworzenie na bazie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, dziesięciu ponadregionalnych, innowacyjnych laboratoriów prowadzących badania nad nowymi lekami oraz wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie terapii chorób cywilizacyjnych i nowotworowych.

Więcej

Wyposażenie laboratoriów Centrum logistycznego w specjalistyczny sprzęt - dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw

Celem projektu było zwiększenie potencjału badawczego trzech Centrów Badawczych Elbląskiego Parku Technologicznego.

Więcej

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj