PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | WSZYSTKIE

Ilość pozycji:   10
 

u

Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych

Projekt polegał na kompleksowej modernizacji bazy edukacyjno - badawczej nauk technicznych i informatycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Więcej

Uruchomienie kompleksu naukowo-dydaktycznego ZALESIE – Regionalne centra innowacji i transferu technologii produkcji, przetwarzania oraz marketingu w sektorze rolno-spożywczym

W ramach projektu została stworzona baza dydaktyczna na potrzeby Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego dla nowo powstałych kierunków studiów: Architektura krajobrazu, Biologia, Ochrona środowiska, Rolnictwo, Technologia żywności i żywienie człowieka.

Więcej

Utworzenie bazy aparaturowej na rzecz Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Projekt dotyczył działalności naukowo-badawczej dwóch Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej i jednostki międzywydziałowej Centrum Medycyny Doświadczalnej.

Więcej

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Napędów Lotniczych przy Pratt& Whitney Rzeszów S.A.

Pratt& Whitney Rzeszów S.A. (dawniej WSK „PZL-Rzeszów” S.A.) reprezentuje światowy poziom w produkcji komponentów lotniczych. Jednak stale rosnąca konkurencja w obszarze bezpośredniej produkcji wymaga ciągłego udoskonalenia w celu utrzymania pozycji na międzynarodowym rynku.

Więcej

Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego technologii tworzyw sztucznych

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie nie tylko wdrożenie do produkcji dwóch nowych produktów, ale również, dzięki utworzeniu własnego CBR TTS i wyposażeniu go w aparaturę badawczą i urządzenia doświadczalne, możliwa stanie się dywersyfikacja działalności Spółki.

Więcej

Utworzenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku

Projekt zakładał unowocześnienie oraz zróżnicowanie potencjału badawczego w Instytucie Chemii Uniwersytetu w Białymstoku. Dzięki projektowi utworzono infrastrukturę laboratoryjną Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno składającego się z trzech pracowni.

Więcej

Utworzenie naukowo-badawczego Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli

Założeniem projektu było zwiększenie konkurencyjności Miasta Stalowa Wola poprzez stworzenie warunków stymulujących współpracę nauki i gospodarki. Międzyuczelniane Laboratorium naukowo-badawcze zlokalizowane zostało w zaadaptowanych na ten cel pomieszczeniach Inkubatora Technologicznego.

Więcej

Utworzenie nowoczesnej bazy dydaktyczno-naukowej dla potrzeb Euroregionalnego Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

W ramach projektu wybudowano czterokondygnacyjny obiekt dydaktyczno-naukowy nazwany Euroregionalnym Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Więcej

Utworzenie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego i przygotowanie terenów inwestycyjnych

Głównym celem projektu była poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych na terenie Puław. Projekt polegał na kompleksowym przygotowaniu dwóch obszarów dla potrzeb inwestorów, poprzez utworzenie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) oraz przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje.

Więcej

Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w Województwie Świętokrzyskim

Celem projektu było utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo- Technologicznego składającego się z zespołu laboratoriów badawczo-wdrożeniowych, tj.: Biobanku Świętokrzyskiego, Laboratorium Badań Genetyki Medycznej, Laboratorium Nowych Biotechnologii wraz z pracownią komputerową i Laboratorium Biomarkerów z pracownią Biomarkerów autoprzeciwciał prowadzących badania zmierzające do wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie terapii chorób cywilizacyjnych i zwiększenie świadomości prozdrowotnej mieszkańców regionu.

Więcej

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj