PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | WSZYSTKIE

Ilość pozycji:   23
1 | 2 | 3  >  

p

Platforma kooperacyjna Gminy Bełżec oraz Gminy i Miasta Ulanów szansą rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału turystycznego pomiędzy regionami Polski Wschodniej

Projekt miał charakter partnerski, w którym uczestniczyły Gmina i Miasto Ulanów ( woj. podkarpackie) oraz Gmina Bełżec (woj. lubelskie), pełniąca funkcję lidera. Głównym celem projektu było nawiązanie kooperacji pomiędzy partnerami oraz podjęcia wspólnych działań przyczyniających się do wzrostu zainteresowania ofertą turystyczną obu regionów.

Więcej

Platforma współpracy EGO S.A.

Celem projektu była budowa stałej i trwałej struktury współpracy w Polsce Północno – Wschodniej - Platformy Współpracy EGO SA na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego.

Więcej

Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Janów Lubelski

Przedmiotem projektu było kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Janowie lubelskim. Teren stanowi obszar przeznaczony pod produkcję, z dopuszczeniem lokalizacji usług komercyjnych. Jest położony w ciągu drogi krajowej nr 19 (przyszła trasa S19).

Więcej

Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego w podstrefie Łuków TSSE EURO-PARK WISŁOSAN

Celem głównym projektu był wzrost atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez wsparcie dla terenu inwestycyjnego podstrefy Łuków – Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK WISŁOSAN

Więcej

Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego w podstrefie Łuków TSSE EURO-PARK WISŁOSAN

Celem głównym (ogólnym) projektu jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez rozwój podstrefy Łuków w ramach Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK WISŁOSAN. Cel wpisuje się w realizację celu szczegółowego PO RPW (Stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy).

Więcej

Podniesienie konkurencyjności Przedsiębiorstw z Polski Wschodniej w ramach Wschodniego Klastra Obróbki Metali

Głównym celem projektu prowadzonego przez Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Lublinie było stworzenie firmom szans na podniesienie innowacyjności usług oraz dotarcie do nowych odbiorców.

Więcej

Ponadregionalna współpraca drogą do rozwoju Polski Wschodniej

Celem projektu było wykreowanie ponadregionalnej, trwałej współpracy na rzecz rozwoju regionu i wykorzystania jego potencjału gospodarczego, kulturowego i turystycznego. Projekt realizowany był w partnerstwie gmin: Żmudź i Dubienka (powiat Chełmski), Tyszowce (powiat Tomaszowski), Wielkie Oczy i Stary Dzików (powiat Lubaczowski).

Więcej

Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania

Strategicznym celem projektu jest poprawa funkcjonalności transportu miejskiego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze śródmieścia na północną obwodnicę miasta oraz uregulowanie parkowania w centrum Rzeszowa.

Więcej

Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III

Etap III projektu był kontynuacją inwestycji realizowanych w latach 2005-2007. Wszystkie zadania miały na celu usprawnienie poruszania się po mieście transportem publicznym.

Więcej

Poprawa jakości funkcjonowania transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap II

Głównym celem projektu było zwiększenie mobilności mieszkańców białostockiego obszaru metropolitalnego oraz poprawa funkcjonalności i efektywności ekonomicznej transportu miejskiego.

Więcej

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj