PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | WSZYSTKIE

Ilość pozycji:   6
 

o

Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej

Sześć samorządów województwa Podlaskiego i Lubelskiego zawarło partnerstwo w celu wypracowania wspólnego długookresowego kierunku rozwoju oraz realizacji działań promocyjnych regionu ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 w dolinie Bugu. Obok gmin: Drohiczyn, Ciechanowiec, Konstantynów, Perlejewo, Janów Podlaski, Siemiatycze, w projekcie brały udział także środowiska naukowe, biznesowe i organizacje pozarządowe z regionu.

Więcej

Obwodnica Ełku (etap III i IV) w ciągu drogi krajowej nr 16 i nr 65

Obwodnica zlokalizowana jest po stronie północnej Ełku. Całkowita długość w ramach III i IV etapu wynosi 4,8 km. Początek obwodnicy znajduje się ok. 300 m przed mostem pomiędzy jeziorami Ełk i Sunowo, natomiast koniec łączy się z II etapem obwodnicy Ełku.

Więcej

Obwodnica Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65

Celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa ruchu i komfortu jazdy poprzez wyprowadzenie poza zurbanizowany teren Olecka ruchu tranzytowego w kierunku przejścia granicznego w Gołdapi.

Więcej

Od COP-u do innowacji i rozwoju - Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli jako narzędzie rozwoju gospodarki i innowacji Polski Wschodniej

Głównym celem projektu było zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez kształtowanie klimatu innowacyjności i tworzenie warunków do efektywnego wspierania przedsiębiorstw zorientowanych na stosowanie nowoczesnych technologii i stymulowania współpracy ze środowiskiem naukowo - badawczym.

Więcej

Odlotowa Polska Wschodnia

Projekt realizowany był w partnerstwie trzech miast z Polski Wschodniej: Krosno (woj. podkarpackie), Ełk (woj. warmińsko-mazurskie) oraz Chełm (woj. lubelskie). Inicjatywa miała na celu zbudowanie trwałej platformy współpracy miast zainteresowanych tworzeniem wspólnej polityki rozwoju w oparciu o sektor lotniczy.

Więcej

Ośrodek do analiz zagrożeń cywilizacyjnych lub środowiskowych i sposobów przeciwdziałania

Celem projektu był rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz stworzenie warunków do integracji jednostek badawczych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku umożliwiającej prowadzenie wspólnych przedsięwzięć badawczych. Realizowany projekt dotyczy działalności dwóch Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: Wydziału Farmaceutycznego i Wydziału Lekarskiego.

Więcej

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj