PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | WSZYSTKIE

Ilość pozycji:   9
 

l

LABIN - Wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo-badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Celem ogólnym projektu LABIN - wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo-badawczych politechniki świętokrzyskiej w kielcach było wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu świętokrzyskiego, wzrost jego innowacyjności i atrakcyjności inwestycyjnej w zjednoczonej Europie, poprzez przygotowanie uczelni wyższych do aktywnego udziału w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy oraz stworzenie warunków szerokiego badawczo–rozwojowego współdziałania regionalnego i międzynarodowego.

Więcej

Laboratorium badań środowiskowych CSI PWSZ w Chełmie

Celem nadrzędnym Projektu realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie było wzmocnienie potencjału Uczelni oraz przyspieszenie rozwoju i innowacyjności firm działających w branżach: mechanicznej, samochodowej, lotniczej, paliwowej, elektrycznej oraz biomedycznej.

Więcej

Laboratorium budownictwa CSI PWSZ w Chełmie

Celem projektu było wykorzystanie potencjału miejscowej uczelni do przyśpieszenia rozwoju i innowacyjności funkcjonujących w regionie chełmskim podmiotów gospodarczych.

Więcej

Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875

Władze Samorządowe Województwa Podkarpackiego oraz Województwa Świętokrzyskiego zawarły porozumienie o realizacji drogi łączącej Rzeszów z Kielcami. Nowa droga została poprowadzona przez powiaty mielecki i staszowski, a na terenie gminy Połaniec powstała nowa przeprawa mostowa przez rzekę Wisłę.

Więcej

Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875

Głównym elementem projektu była budowa mostu na rzece Wiśle w okolicach miejscowości Zawada (na terenie gminy Połaniec) do miejscowości Gliny Małe (na terenie gminy Borowa)

Więcej

Lokalne Centra Obsługi Inwestora

Projekt pn. "Lokalne Centra Obsługi Inwestora - Eastern European Gateway" był oddolną gmin, przedsiębiorców i lokalnych stowarzyszeń działających na obszarach wiejskich (LGD).

Więcej

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny w Lublinie

Celem projektu było stworzenie i udostępnianie nowo powstającym firmom oraz instytucjom naukowo – badawczym profesjonalnej infrastruktury do prowadzenia działalności przedsiębiorczej o charakterze innowacyjnym, w tym efektywnego wykorzystania przez przemysł wiedzy i badań naukowych.

Więcej

Lubelskie Centrum Konferencyjne

Lubelskie Centrum Konferencyjne o całkowitej powierzchni ok. 13 tys. m2 powstało w centrum Lublina, przy jednej z najbardziej reprezentacyjnych ulic miasta - Alejach Racławickich.

Więcej

Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystania szans rozwojowych

Projekt miał na celu stworzenie stałej platformy współpracy Lublina i Rzeszowa w zakresie tworzenia i realizacji polityki rozwojowej oraz poprawę wizerunku obu miast w kraju i za granicą. Projekt dzielił się na 3 grupy działań: strategie i badania, promocja i reklama oraz kongresy.

Więcej

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj