PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | WSZYSTKIE

Ilość pozycji:   9
 

k

Kierunki rozwoju subregionalnych biegunów wzrostu i instrumentów wsparcia przedsiębiorczości byłych miast wojewódzkich Polski Wschodniej na przykładzie Elbląga i Suwałk

Celem projektu było stworzenie strategii rozwoju regionów Elbląga i Suwałk poprzez zbudowanie stałej platformy kooperacji. Było to przedsięwzięcie o zasięgu ponadregionalnym, oparte o wykorzystanie „best practices”, dla pobudzania współpracy podmiotów z Polski Wschodniej.

Więcej

Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu

Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu był innowacyjną formą współpracy firm i instytucji świadczących usługi skierowane do szeroko pojętego biznesu. Jego głównym zadaniem było podniesienie konkurencyjności firm działających w regionie województwa podlaskiego.

Więcej

Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej

Celem projektu było stworzenie trwałych ram współpracy pomiędzy instytucjami i przedsiębiorstwami działającymi w obszarze usług turystycznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Więcej

Klaster Spawalniczy KLASTAL - integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej

Celem głównym projektu było podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży spawalniczej w Polsce Wschodniej, szczególnie zaś firm z terenu Lubelszczyzny i Podkarpacia skupionych wokół Klastra Spawalniczego „KLASTAL”.

Więcej

Kompleksowe doposażenie laboratoriów B+R prowadzących badania nad bio-materiałami oraz nowoczesnymi metodami analizy substancji wykorzystywanych w naukach biomedycznych i farmaceutycznych

Projekt obejmował zakup aparatury badawczej i zainstalowanie jej w: Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej, Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biotechnologii, Katedrze Chemii i Zakładzie Chemii Fizycznej, Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej.

Więcej

Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego nowoczesnych usług i produkcji w północno-wschodniej części Międzyrzeca Podlaskiego

Celem głównym projektu było zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta, poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych związanych z nowoczesnymi usługami.

Więcej

Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju "Techno-Park" w Ełku

Miejska Strefa Rozwoju Techno-Park w Ełku to kompleksowo przygotowany pod inwestycje teren o powierzchni około 25 ha, z drogami wewnętrznymi i doprowadzonymi mediami.

Więcej

Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje związane z uruchomieniem działalności produkcyjnej w Zambrowie

Projekt polegał na kompleksowym przygotowaniu pod inwestycje terenu produkcyjnego położonego w południowej części Zambrowa. Poszczególnymi elementami projektu są: drogi, parkingi i chodniki, sieć kanalizacji deszczowej, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, pasy zieleni, sieć oświetlenia drogowego.

Więcej

Koncepcja rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego

Celem projektu jest realizacja konkurencyjnego produktu turystycznego w postaci nowego szlaku wodnego (droga wodna łącząca Wielkie Jeziora Mazurskie z Kanałem Augustowskim), wykorzystującego unikalne walory środowiska przyrodniczego, z istniejącymi wyjątkowymi aspektami przyrody tego obszaru oraz obecnym zagospodarowaniem turystycznym, w oparciu o istniejący silny wizerunek tego regionu, do których należą określenia takie jak: „raj dla aktywnych”, „unikalna przyroda”, „naturalna żywność”, „czyste środowisko”, „kraina tysiąca jezior”, „naturalne piękno”, „doskonałe miejsce odpoczynku i azylu”.

Więcej

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj