PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | WSZYSTKIE

Ilość pozycji:   7
 

i

Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie w Lublinie - II etap

Projekt był kontynuacją wcześniejszych działań, podjętych przez Gminę Lublin, mających na celu zachęcenie inwestorów do lokowania swoich przedsiębiorstw w regionie Polski Wschodniej.

Więcej

Infrastruktura zaplecza badawczo-rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa

Głównym celem projektu pn. “Infrastruktura zaplecza badawczo-rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa” była poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych.

Więcej

Innowacyjne Centrum Diagnostyki, Badań i Analiz WSEI

Poszerzanie możliwości ludzkiego mózgu, poprawianie wyników wyczynowych sportowców, zwiększenie trwałości układów mechanicznych – to tylko niektóre z efektów badań prowadzonych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie dziEki wdrożeniu projektu pn. „Innowacyjne Centrum Diagnostyki, Badań i Analiz WSEI”.

Więcej

Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie

Inwestycję zlokalizowano przy ul. Głębokiej na terenie istniejącego kompleksu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. W ramach projektu powstał obiekt złożony z dwóch równoległych budynków połączonych łącznikiem w poziomie pierwszego i drugiego piętra wraz z przyłączami, ukształtowaniem terenu, drogami, parkingami, ciągami pieszymi, zielenią oraz małą architekturą.

Więcej

Innowacyjno - Naukowe Centrum Badań Rolniczych -INCBR w Puławach

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach to instytucja zajmująca się kompleksowymi badaniami w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Więcej

Innowacyjny klaster Zdrowie i Turystyka "Uzdrowiska - Perły Polski Wschodniej"

Celem projektu był rozwój powiązania kooperacyjnego (klastrowego) pomiędzy jego uczestnikami działającymi w branży turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej, a także włączenie innych zainteresowanych współpracą podmiotów.

Więcej

Inwestycje i turystyka - szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej

Stworzenie ponadregionalnej platformy współpracy pomiędzy gminami położonymi na terenie Polski Wschodniej było głównym celem projektu zrealizowanego przez Gminę Mielec, w partnerstwie z gminami: Baligród, Chełm, Grajewo, Pawłów i Tuszów Narodowy.

Więcej

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj