PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | WSZYSTKIE

Ilość pozycji:   11
1 | 2  >  

c

Centralne Laboratorium Wdrożeń Politechniki Lubelskiej

Współpraca na linii nauka-gospodarka to nie tylko korzyści dla przedsiębiorców, jakie płyną z wdrożenia wyników badań, ale także dobre przygotowanie studentów do wymagań współczesnego rynku pracy. Politechnika Lubelska chcąc uatrakcyjnić ofertę naukową skierowaną zarówno do obecnych i przyszłych studentów, jak i naukowców oraz przedsiębiorców, zrealizowała projekt pn.”Centralne Laboratorium Wdrożeń Politechniki Lubelskiej”.

Więcej

Centrum Badań nad Innowacjami w zakresie zdrowia, technologii informatycznych oraz źródeł energii odnawialnej - infrastruktura badawcza przy PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Celem głównym projektu było przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego, budowania konkurencyjności i znaczenia regionu poprzez zwiększenie potencjału badawczo - rozwojowego PSW.

Więcej

Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie

Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie aktywnie włącza się w badania praktycznego wykorzystania efektów badań naukowych. To była także główna przesłanka stojąca za wdrożeniem projektu pn. ”Centrum Badawczo-Innowacyjnego”. W jego ramach wybudowano nowy obiekt i wyposażono go w najnowocześniejszą aparaturę badawczą. Co ważne - kubatura obiektu pozwala na instalację dużych urządzeń (w tym linii pilotażowych) i umożliwi naukowcom realizację zadań badawczych o charakterze aplikacyjnym w obszarach badawczych odpowiadających zapotrzebowaniu przedsiębiorców z regionu.

Więcej

Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytet Rzeszowski

Przedmiotem projektu był zakup wyposażenia naukowego na potrzeby powołania na Uniwersytecie Rzeszowskim tzw. Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych. Zakupione wyposażenie naukowe zostało zlokalizowane w 5 laboratoriach, a w ramach nich w 13 pracowniach.

Więcej

Centrum Edukacji Międzynarodowej

Dzięki projektowi Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie uruchomiła nowoczesne Centrum Edukacji Międzynarodowej. Do dyspozycji studentów i naukowców jest 15 specjalistycznych laboratoriów z nowoczesnym, zaawansowanym technologicznie sprzętem.

Więcej

Centrum Informatyzacji i Bezpieczeństwa Transportu w Lublinie

W ramach projektu powstało Centrum Informatyzacji i Bezpieczeństwa Transportu, składające się z laboratoriów transportu, informatyki i psychologii transportu, wyposażonych w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą przeznaczoną do realizacji projektów badawczych oraz generowania innowacyjnych rozwiązań na rzecz przemysłu i gospodarki

Więcej

Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej

Głównym celem budowy Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej było podniesienie atrakcyjności kierunków studiów oferowanych przez uczelnię oraz stworzenie sprzyjających warunków do transferu wiedzy na linii jednostka naukowa-gospodarka.

Więcej

Centrum Innowacyjnych Technologii

Realizacja projektu obejmowała budowę oraz wyposażenie obiektu Centrum Innowacyjnych Technologii (CIT) w wysokospecjalistyczny sprzęt, umożliwiający prowadzenie prac naukowych, rozwojowych i wdrożeniowych. CIT jest jednostką badawczo-naukową Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego, zajmującą się zagadnieniami inżynierii powierzchni metali oraz badaniami na potrzeby przedsiębiorstw przemysłu lotniczego, elektromaszynowego, samochodowego i rolno–spożywczego.

Więcej

Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej

Głównym celem projektu była poprawa potencjału naukowo-badawczego Politechniki Białostockiej i przygotowanie Uczelni od aktywnego udziału w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki, poprzez stworzenie Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej.

Więcej

Centrum Studiów Inżynierskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Podstawowym celem projektu było włączenie chełmskiej uczelni w proces budowania innowacyjnej gospodarki regionu lubelskiego poprzez poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie programu nauczania do potrzeb rynku pracy.

Więcej

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.pl



Formularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj