PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Ilość pozycji:   203
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  >  >>

Adaptacja i wyposażenie innowacyjnych laboratoriów do badań diagnostycznych i terapeutycznych narządu ruchu

W ramach projektu dokonano adaptacji budynku będącego własnością Filii Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego na potrzeby utworzenia laboratorium. Projekt zakładał także wyposażenie jednostki w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny.

Więcej

Adaptacja i wyposażenie laboratoriów Centrum Badań i Transferu Technologii (CeBiTT) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu

Przedmiotem projektu było uruchomienie i odpowiednie wyposażenie w nowoczesną aparaturę naukowo – badawczą laboratoriów Centrum Badań i Transferu Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ ) w Zamościu (CeBiTT).

Więcej

Adaptacja oraz wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo-badawczych Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Collegium Patholgicum UM w Lublinie to główny ośrodek w Polsce Wschodniej zajmujący się badaniami naukowymi w zakresie patomorfologii, patofizjologii i medycyny sądowej. Realizacja projektu umożliwiła wzmocnienie tej działalności i podjęcie współpracy w szerszym niż do tej pory zakresie.

Więcej

ARENA OSTRÓDA Centrum Targowo Konferencyjne Warmii i Mazur

Celem projektu była rozbudowa i modernizacja obecnej infrastruktury targowej.

Więcej

ARENA OSTRÓDA Centrum Targowo Konferencyjne Warmii i Mazur- etap II

11 kwietnia 2015 nastąpiło uroczyste otwarcie nowej hali wystawienniczej Arena Ostróda. Projekt był kontynuacją inwestycji zrealizowanej w ramach I etapu, również współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodnie.

Więcej

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

Głównym celem powstania Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego było stworzenie infrastruktury sprzyjającej zwiększeniu innowacji pośród lokalnych przedsiębiorstw oraz zwiększenie atrakcyjności miasta Białystok dla pozyskania inwestycji opartych na nowoczesnych technologiach.

Więcej

Budowa budynku dydaktycznego Instytutu Informatyki wraz z wyposażeniem i łącznikami oraz rozbudowa siedziby MFI UMCS w Lublinie

Celem projektu była poprawa infrastruktury dydaktycznej i naukowo – badawczej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, poprzez budowę nowego budynku dydaktycznego dla Instytutu Informatyki, a tym samym rozbudowanie istniejących gmachów MFI. Budynki te służą prowadzeniu działalności dydaktycznej w zakresie informatyki na poziomie wyższym oraz działalności rozwojowej i naukowo – badawczej.

Więcej

Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2

Przedmiotem projektu była budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2 jako rozpuszczalnika w Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach.

Więcej

Budowa Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej

Celem projektu było stworzenie warunków do lepszego wykorzystania potencjału naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Przyrodniczego w aktywnym tworzeniu konkurencyjnej gospodarki regionu, poprzez utworzenie Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej .

Więcej

Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe to miejsce organizacji imprez promujących region Polski Wschodniej na arenie krajowej i międzynarodowej, a w szerszym kontekście - platforma wymiany idei, prezentacji usług i osiągnięć technologicznych.

Więcej

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj